งานแสดงมุทิตาจิต แด่ผู้เกษียณอายุราชการ
วันที่ 29 - 31 สิงหาคม 58
ณ กรีนริเวอร์ฮิลรีสอร์ท จ.กาญจนบุรี

 
      หมายเลขอ้างอิงซีดีที่ : 245