โฮมเพจเครือข่ายเพื่อพัฒนาบัณฑิตอุดมคติไทย เขตภาคกลาง

DVD โครงการพัฒนาสื่อ

DVD โครงการพัฒนาสื่อเรื่อง "Moving towards Unity in ASEAN"
เพื่อประชาสัมพันธ์ให้นิสิตนักศึกษาเกิดความตื่นตัวต่อ
"วิถีแห่งความเป็นนิสิตนักศึกษาของประชาคมอาเซี่ยน"

DOWNLOAD (RAR File 2.27 GB)

เปิดไฟล์ด้วยโปรแกรม Winrar หรือ 7Zip
แล้วดับเบิ้ลคลิกที่ไฟล์ Start.exe เพื่อเข้าสู่หน้าจอหลัก

 

โครงการสัมมนาผู้นำกิจกรรมประชุมเชียร์และรับน้องใหม่ 2554

เรียนเชิญคณาจารย์เข้าร่วม โครงการสัมมนาผู้นำกิจกรรมประชุมเชียร์และรับน้องใหม่ 2554
เรื่อง บนเส้นทางเสริมสร้างความเป็นพลเมืองของนักศึกษาใหม่ในสถาบัน (Student Citizenship)

ณ ระหว่างวันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2554 – วันเสาร์ที่ 30 เมษายน 2554 ณ อิงธารรีสอร์ท จังหวัดนครนายก

โครงการ/กำหนดการ

หนังสือเชิญประชุมเชียร์


แบบตอบรับ

 

?????????? ??????????????????????????????????? ????????

การสัมมนาเรื่อง การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ผ่านกระบวนการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม

ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จังหวัด เชียงใหม่
เมื่อ วันเสาร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2554

Album

รายงานสรุป

 

โครงกรรมการติดตามผลการดำเนินงานเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาเขตภาคกลาง เพื่อพัฒนาบัณฑิตอุดมคติไทย

โครงกรรมการติดตามผลการดำเนินงานเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาเขตภาคกลาง
เพื่อพัฒนาบัณฑิตอุดมคติไทย

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 กุมภาพันธ์ 2554 ณ ห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์

กำหนดการ

ภาพกิจกรรม

รายงานผล

เอกสารประกอบการบรรยาย

PP-ผลการดำเนินงานเครือข่าย

PP-เว็บไซต์

PP-คณะอนุกรรมการเพื่อสร้างรายวิชา

PP-จิตวิญญาณของความเป็นครู

 


JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL