โฮมเพจเครือข่ายเพื่อพัฒนาบัณฑิตอุดมคติไทย เขตภาคกลาง

?????????????????????????????????????????????????????

โครงการศึกษาดูงานเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของเครือข่ายฯ ประจำปี 2553
ณ จังหวัดสงขลา และ ประเทศมาเลเซีย ระหว่างวันที่ 7-10 เมษายน 2553

โดยมีเอกสารรายละเอียดดังนี้
1.เอกสารโครงการ
2.กำหนดการ
3.เอกสารการบรรยาย
4.ประมวลภาพกิจกรรม

 

สรุปผลการสำรวจการร่วมประชุม คณะอนุกรรมการดำเนินกิจกรรมการสอนที่มุ่งเน้น "ความรู้ คู่คุณธรรม" และสอดแทรกจริยธรรมในการสอน และกิจกรรมเพื่อนเยี่ยมเพื่อน

สรุปผลการสำรวจการร่วมประชุม คณะอนุกรรมการดำเนินกิจกรรมการสอนที่มุ่งเน้น "ความรู้ คู่คุณธรรม" และสอดแทรกจริยธรรมในการสอน และกิจกรรมเพื่อนเยี่ยมเพื่อน

วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๕.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมสวนพฤกษ์ศาสตร์ (ภาคกลาง) จ.สระบุรี

รายละเอียดเพิ่มเติม

 

????????????????????????????????????? ?????? ???????????????????????????????????????????????????????

 

โครงการประชุมสัมมนาผู้บริหารระดับสูงฯ เรื่อง อัตลักษณ์ของบัณฑิตอุดมคติไทยที่ตอบสนองความต้องการของสังคม

ณ ห้องประชุมจูปีเตอร์ ชั้น 3 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ถ.วิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ 

วันที่ 28 กันยายน 2552

รายละเอียดคลิกที่นี่

 

?????????????????????? "????????????????? ?"

สัมมนาวิชาการ เรื่อง “วิกฤติการศึกษาไทย : บทบาทเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาฯ”

ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล ชั้น 1 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มก.

ในวันที่ 23 กันยายน 2552

รายละเอียดคลิกที่นี่

 


JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL