โฮมเพจเครือข่ายเพื่อพัฒนาบัณฑิตอุดมคติไทย เขตภาคกลาง

ลงทะเบียนประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง “การพัฒนาบัณฑิตอุดมคติไทย บนเส้นทางมหาวิทยาลัยกับความรับผิดชอบต่อสังคม University Sociall

โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง “การพัฒนาบัณฑิตอุดมคติไทย บนเส้นทางมหาวิทยาลัยกับความรับผิดชอบต่อสังคม University Social

วันที่ 31 กรกฎาคม - 1 สิงหาคม 2556

ลงทะเบียน


 

รายงานการประชุม กลุ่ม 1

รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินกิจกรรมสร้างรายวิชาและการจัดการเรียนการสอนในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปเพื่อพัฒนานิสิตนักศึกษา ครั้งที่ 4 และ 5


DOWNLOAD

 

ภาพกิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนยูทธศาสตร์และแผนการดำเนินงาน ปี 2555

ภาพกิจกรรม โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนยูทธศาสตร์และแผนการดำเนินงาน
เครื่อข่ายสถาบันอุดมศึกษาเขตภาคกลางเพื่อขอเสนอรับการจัดสรรงบประมาณปี 2555
ตามนโยบายโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมผ่านเครือข่ายบัณฑิตอุดมคติไทย
ณ โรงแรม เอ-วัน เดอะรอยัล ครูส พัทยา วันที่ 16-17 กันยายน 2555

รูปภาพกิจกรรม

 

รูปภาพ ประชุมวิชาการฯ "ยุทธศาสตร์การพัฒนานักศึกษาไทยให้ก้าวสู่ประชาคมอาเซียน"

รูปภาพ ประชุมวิชาการฯ เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาเขตภาคกลาง
ยุทธศาสตร์การพัฒนานักศึกษาไทยให้ก้าวสู่ประชาคมอาเซียน
ณ มหาวิทยาลัย สยาม วันที่ 21 กันยนยน 2555

รูปภาพกิจกรรม

 


JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL