โฮมเพจเครือข่ายเพื่อพัฒนาบัณฑิตอุดมคติไทย เขตภาคกลาง

รับสมัครนิสิต นักศึกษา เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "พัฒนาวินัยอย่างไรให้เหมาะกับวัยนิสิต นักศึกษา"

รับสมัครนิสิต นักศึกษา เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "พัฒนาวินัยอย่างไรให้เหมาะกับวัยนิสิต นักศึกษา" ณ ฟาว์เทนทรี จ.นครราชสีมา วันที่ 27-28 มีนาคม 2551

 

????????????????????????????????????? ????????

การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การจัดการความรู้ด้านการสอนสอดแทรก คุณธรรม จริยธรรม" ณ วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฏเกล้า เมื่อวันที่ 26-27 มีนาคม 2551

 


JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL