โฮมเพจเครือข่ายเพื่อพัฒนาบัณฑิตอุดมคติไทย เขตภาคกลาง

โครงการศึกษาดูงานเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของเครือข่าย

โครงการศึกษาดูงานเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของเครือข่าย
สถาบันอุดมศึกษาเขตภาคกลางเพื่อพัฒนาบัณฑิตอุดมคติไทย ประจาปี ๒๕๕๕
ระหว่างวันจันทร์ที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๕ – วันอาทิตย์ที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๕
ณ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ เขตปกครองพิเศษฮ่องกง และเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน

โครงการ-กำหนดการ

รูปภาพกิจกรรม

 

โครงการสัมมนาผู้บริหารและบุคลากรด้านกิจการนักศึกษา

โครงการสัมมนาผู้บริหารและบุคลากรด้านกิจการนักศึกษาเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาเขตภาคกลางเพื่อพัฒนาบัณฑิตอุดมคติ เรื่อง เตรียมนิสิตนักศึกษาอย่างไร ก่อนประเทศไทยเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

ครั้งที่ 1 วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2555 ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

โครงการ
หนังสือ
ใบตอบรับ

 

??????????????????????????? ?????????? 2555

งานเลี้ยงสังสรรค์ เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาเขตภาคกลางเพื่อพัฒนาบัณฑิตอุดมคติไทย
วันพุธที่ 4 มกราคม 2555 ณ ร้านอาหารใบไม้ร่าเริง

ประมวลภาพกิจกรรม

 

????????????????????????????????????????

ประชุมเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาเขตภาคกลางเพื่อพัฒนาบัณฑิตอุดมคติไทย
วันพุธที่ 5 ตุลาคม 2554 ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล อาคารสารนิเทศ 50 ปี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

ประมวลภาพกิจกรรม

 


JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL