??????????????????????????? ?????????? 2555

งานเลี้ยงสังสรรค์ เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาเขตภาคกลางเพื่อพัฒนาบัณฑิตอุดมคติไทย
วันพุธที่ 4 มกราคม 2555 ณ ร้านอาหารใบไม้ร่าเริง

ประมวลภาพกิจกรรม