สร้างกิจกรรมพัฒนานักศึกษาอย่างไร ภายใต้กรอบ TQF

สร้างกิจกรรมพัฒนานักศึกษาอย่างไร ภายใต้กรอบ TQF
ณ วังรีรีสอร์ท จ.นครนายก วันที่ 27-28 กรกฎาคม 2552

โครงการ/กำหนดการ
แบบตอบรับเข้าร่วมโครงการ
ภาพกิจกรรม

สรุปผลการสัมนา