นิสิตใหม่ล็อกอินเข้าระบบ

คำแนะนำ ถ้าท่านเข้าระบบเป็นครั้งแรกให้ ใส่แค่เลขบัตรประชาชน โดยยังไม่จำเป็นต้องใส่อีเมล์

คำแนะนำ ถ้าท่านเคยเข้าระบบและบันทึกข้อมูลแล้ว การเข้าระบบครั้งถัดมา ต้องใส่ทั้งเลขบัตรประชาชน และอีเมล์