แคมป์ปิดเทอม มีนาคม-พฤษภาคม 2551

 

ร.ร. นานาชาติ เซนต์ สตีเฟ่นส์ กทม. 998 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
ร.ร. นานาชาติ เซนต์ สตีเฟ่นส์ เขาใหญ่ 49,49/1-3 หมู่ 4 ถ.ธนะรัชต์ ต.หนองน้ำแดง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130
โทร 025130270 e-mail: marketing@sis.edu www.sis.edu
ข้อมูลโดย : ผอ.กบศ.@NSK 31 ม.ค.51